OOSTERSE ACADEMIE EN EEUWFEESTDeze verjaardag zal daarom gevierd worden met een uitzonderlijke OOSTERSE ACADEMIE op zaterdag 23 oktober 2021 in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (Jubelpark).
We hopen velen van u daar te zien !


DATUM
Zaterdag 23 oktober 2021

PLAATS
Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (Jubelpark)

PROGRAMMA

10 u 00 Onthaal
10 u 15 Welkomwoord door de voorzitter en voorstelling van onze Acta Orientalia Belgica, XXXIV, Le regard des civilisations orientales sur les personnes en situation de vulnérabilité, tevens het boek ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de K.B.G.O.S
10 h 30 « La Société Royale Belge d’Études Orientales » : quelques jalons d’une histoire centenaire », par Christian CANNUYER, Président, Faculté de théologie de Lille
10 h 50 René Lebrun, Université catholique de Louvain, « Les études en cours des documents concernant la ville de Tarhuntassa , capitale momentanée de l’Empire hittite sous Mouwatalli II »
11 h 20 Marie-Anne PERSOONS, Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen, « Confucius over rite en muziek als synthesemomenten van de mensengemeenschap: een Chinese herinterpretatie van cultuurtradities uit Zuidoost-Azië ? »
********************
11 u 50 Lunchpauze. Het is nu ommogelijk te voorspellen of wij een aperitiefmoment zullen kunnen organiseren. Dit hangt af van de voorschriften op dat moment. Voorlopig is het Museumrestaurant immers nog gesloten. Afhankelijk van hoe de toestand evolueert, zullen wij u ten gepaste tijde informeren over de mogelijkheden voor catering.
********************
13 h 50 Marie-Cécile BRUWIER, Conservatrice honoraire du Musée royal de Mariemont, « D'une recherche archéologique à Alexandrie à la participation à une entreprise muséographique à Héliopolis : Deux projets du Musée royal de Mariemont en Égypte »
14 h 20 Jan TAVERNIER, Université catholique de Louvain, « Tavernier en Tavernier in Persepolis: voorbestemd of puur toeval ? »
********************
14 u 50 Muzikaal intermezzo : Syrische liederen gebracht door het koor van de Syrisch-Katholieke parochie van Brussel
********************
15 h 20 Jan M.F. VAN REETH, Faculteit voor Vergelijkede Godsdienstwetenschappen, Antwerpen, « Le calife fatimide al-Hâkim bi ‘Amr Allâh et ses deux oncles maternels — patriarches : Le trucage de la lampe sur le tombeau du Christ, cause de la première Croisade »
15 h 50 Daniel DE SMET, CNRS, Paris, « Y avait-il des hommes avant Adam et Ève ? La théorie des préadamites dans l'hétérodoxie musulmane »
16 h 20 Julien DECHARNEUX, Université libre de Bruxelles, « L’homme à l’école d’Allah : le mouvement des écoles syriennes comme contexte pour les origines du Coran ? »
********************
De Academie eindigt om 16.50 uur. De Musea sluiten immers stipt om 17:00. Doorlopend de hele dag : stand van Uitgeveij Safran en verkoop van onze vroegere publicaties (Acta, Subsidia) tegen sterk gereduceerde prijzen

RAOUT

Er zal een FEESTELIJK DINER worden georganiseerd in een restaurant in de buurt van het Museum, maar ook op dit punt moet worden gewacht op de evolutie van de sanitaire toestand voor de details van de verdere organisatie.

OPGELET, ZEER BELANGRIJK

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis vereisen een voorafgaande registratie van de deelnemers, die een gepersonaliseerde badge zullen ontvangen die hen toegang verleent tot onze Academie. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen door deelnameformulier in te vullen en terug te sturen (cannuyerchristian@gmail.com) vóór 8 oktober 2021, de laatste uiterste datum.

ALGEMENE VERGADERING

De Eeuwfeestdag van 23 Oktober fungeert tegelijk als ALGEMENE VERGADERING van ons Genootschap, tijdens dewelke wij moeten overgaan tot de vijfjaarlijkse vernieuwing van ons Bureau en de verkiezing van de voorzitter. Alle aftredende leden van het bureau zijn kandidaat voor heraanstelling, ook de twee onlangs gecoöpteerde leden : Marie-Anne Persoons en Julien Decharneux. Voorzitter Christian Cannuyer stelt zich herkiesbaar voor zijn functie.

Leden die in orde zijn met de bijdrage kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van lid van het Bureau of van voorzitter. De voordrachten moeten uiterlijk op 8 oktober 2021 de voorzitter bereiken (cannuyerchristian@gmail.com). Bij de ingang van de vergaderzaal zullen de leden die in orde zijn met de bijdrage het financieel overzicht over het jaar 2020 (dat bij handopsteken zal worden goedgekeurd) ontvangen, alsook en een stembiljet voor de verkiezing van de leden van het Bureau en de voorzitter, dat in een ad hoc stembus zal worden gedeponeerd.  Thuis pagina