Op initiatief van de indoloog Louis DE LA VALLÉE POUSSIN (1869-1938) en met de steun van Mgr. Paulin LADEUZE (1870-1940), Rector van de Universiteit van Leuven, hebben de oriëntalisten van België in het jaar 1921 het 'Belgisch Genootschap voor Oosterse Studiën' opgericht. Eerste voorzitter werd Louis DE LA VALLÉE POUSSIN zelf en de eerste ondervoorzitter de egyptoloog Jean CAPART (1877-1947). Doel was de Belgische oriëntalisten in staat te stellen hun wetenschap te bevorderen maar ook elkaar te ontmoeten en de resultaten van hun onderzoek uit te wisselen.

De volgende voorzitters waren Bolland en de specialist van het Christelijke Oosten Paul Peeters s.j. (1891-1972), de historicus en egyptoloog Jacques PIRENNE (1891-1972), de islamoloog Armand ABEL (1903-1973), de egyptoloog Aristide THÉODORIDÈS (1911-1994) en, sinds 1995 de egyptoloog Christian CANNUYER, bijgestaan door twee ondervoorzitters, de islamoloog Daniel DE SMET en de hettitoloog René LEBRUN.

Word lid !

Activiteiten en publiek

In 1962 begon Armand Abel de 'jaarlijkse Dagen' te organiseren die de leden bijeenbrengen rond een thema waarvoor alle oriëntalisten belangstelling kunnen opbrengen.

Het tijdschrift Acta Orientalia Belgica publiceert er de mededelingen van. Het BGOS verwelkomt alle vorsers die gespecialiseerd zijn in de verschillende vakken van de oriëntalistiek : egyptologie, assyriologie, bijbelse studies, indologie, Verre Oosterse studies, slavistiek, enz.

Het Genootschap staat ook open voor alle liefhebbers van het oude en moderne Oosten. Zijn werkzaamheden zijn dus tegelijkertijd erudiet, pluridisciplinair en gericht tot een breed, geschoold publiek.

'Oriëntalistendagen'

Onze '2017 Oriëntalistendagen' gaan door op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017 in Palais provincial, Mons.Thème: LES COMBATS MYTHIQUES DANS LES CULTURES ORIENTALE

Het volledige programma van de '2017 Oriëntalistendagen' zal in maart 2017 meegedeeld worden.


Onze '2016 Oriëntalistendagen' waren op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei 2016 in het Musée de Mariemont ter gelegenheid van de openng van de tentoonstelling "Goden, geesten en demonen van Egypte".

Het programma is altijd online.

Acta Orientalia Belgica

Le volume XXIX de nos ACTA ORIENTALIA BELGICA,

Entre Orient et Occident. Circulation des hommes, porosité des héritages. Rika GYSELEN in honorem,
sortira de presse le 20 mai 2016 à l’occasion des 54es Journées Orientalistes.

Il rassemblera les communications présentées aux 53es Journées de 2015.

La souscription (35 € au lieu de 43 € après le 20 avril 2016, port non compris) est ouverte
(JUSQU'AU 20 AVRIL 2016).

Si vous êtes en ordre de cotisation pour 2015 en tant que membre effectif, vous pourrez retirer ce volume lors des Journées Orientalistes. La cotisation annuelle vaut, rappelons-le, souscription au volume des Acta. Si vous n’êtes pas en ordre, il vous est possible de régulariser votre situation pour obtenir le volume en versant dès maintenant la somme de 30 € (23 € pour les étudiants) sur notre CCP 000-1325483-75.


Le volume XXVIII de nos ACTA ORIENTALIA BELGICA,

Les naissances merveilleuses en Orient, Jacques Vermeylen (1942-2014) in memorian,

est sorti de presse le 13 mars 2015 à l’occasion des 53es Journées Orientalistes.

Il rassemble les communications présentées aux 52es Journées de 2014.

Subsidia

Le volume ACTA ORIENTALIA BELGICA - SUBSIDIA IV,

La girafe dans l'Égypte ancienne et le verbe sr. Étude de lexicographie et de symbolique animalière., C. Cannuyer

est sorti de presse
(2010, 656 p.)


Le volume ACTA ORIENTALIA BELGICA - SUBSIDIA III,

La sacralité du texte dans le monde de l’Islam, D. De Smet, G. de Callataÿ en J.M.F. Van Reeth (éd.),
Al-Kitâb (Akten van het internationaal symposium gehouden van 29 mei tot 1ste juni 2002 in Leuven en Louvain-la-Neuve, 2004, 434 p.)