Op initiatief van de indoloog Louis DE LA VALLÉE POUSSIN (1869-1938) en met de steun van Mgr. Paulin LADEUZE (1870-1940), Rector van de Universiteit van Leuven, hebben de oriëntalisten van België in het jaar 1921 het 'Belgisch Genootschap voor Oosterse Studiën' opgericht. Eerste voorzitter werd Louis DE LA VALLÉE POUSSIN zelf en de eerste ondervoorzitter de egyptoloog Jean CAPART (1877-1947). Doel was de Belgische oriëntalisten in staat te stellen hun wetenschap te bevorderen maar ook elkaar te ontmoeten en de resultaten van hun onderzoek uit te wisselen.

De volgende voorzitters waren Bolland en de specialist van het Christelijke Oosten Paul Peeters s.j. (1891-1972), de historicus en egyptoloog Jacques PIRENNE (1891-1972), de islamoloog Armand ABEL (1903-1973), de egyptoloog Aristide THÉODORIDÈS (1911-1994) en, sinds 1995 de egyptoloog Christian CANNUYER, bijgestaan door twee ondervoorzitters, de islamoloog Daniel DE SMET en de hettitoloog René LEBRUN.

Word lid !

Activiteiten en publiek

In 1962 begon Armand Abel de 'jaarlijkse Dagen' te organiseren die de leden bijeenbrengen rond een thema waarvoor alle oriëntalisten belangstelling kunnen opbrengen.

Het tijdschrift Acta Orientalia Belgica publiceert er de mededelingen van. Het BGOS verwelkomt alle vorsers die gespecialiseerd zijn in de verschillende vakken van de oriëntalistiek : egyptologie, assyriologie, bijbelse studies, indologie, Verre Oosterse studies, slavistiek, enz.

Het Genootschap staat ook open voor alle liefhebbers van het oude en moderne Oosten. Zijn werkzaamheden zijn dus tegelijkertijd erudiet, pluridisciplinair en gericht tot een breed, geschoold publiek.

'Oriëntalistendagen'

LVIste DAGEN VAN DE BELGISCHE ORIËNTALISTENIN

Datum : vrijdag en zaterdag 16-17 maart 2018

Thema : De zee, de havens en de zeelui in de oosterse beschavingen

Plaats : Museum Aan de Stroom (MAS), Hanzestedenplaats 1, B-2000 AntwerpenHet programma van de dagen kan worden gedownload in pdf-formaat :
Dagen der Belgische Orientalisten - LVIste sessie programma


LVste DAGEN VAN DE BELGISCHE ORIËNTALISTENIN

Datum : vrijdag en zaterdag 24-25 maart 2017
Thema : LES COMBATS DANS LES MYTHES ET LES LITTÉRATURES DE L'ORIENT
Plaats : Palais Provincial de Mons

LVste sessie programma

Acta Orientalia Belgica

ACTA ORIENTALIA BELGICA XXXI

LES COMBATS DANS LES MYTHES ET LES LITTÉRATURES DE L'ORIENT & MISCELLANEA ORIENTALIA ET IRANICA BELGO-POLONICA. Wojciech SKALMOWSKI in memoriam

Subscription
Dit volume zal verschijnen op 16 maart 2018
VOORINTEKENING AAN DE PRIJS VAN 40 €
TOT 10 FEBRUARI 2018

Intekeningsformulier

Inhoud
Teksten van de voordrachten die werden gehouden tijdens de LVste Dagen van de Belgische Oriëntalistenin, 2017

Si vous êtes en ordre de cotisation pour 2017 en tant que membre effectif, vous pourrez retirer ce volume lors des Journées Orientalistes. La cotisation annuelle vaut, rappelons-le, souscription au volume des Acta. Si vous n’êtes pas en ordre, il vous est possible de régulariser votre situation pour obtenir le volume en versant dès maintenant la somme de 30 € (23 € pour les étudiants) sur notre CCP 000-1325483-75.


ACTA ORIENTALIA BELGICA XXX

DIEUX, GÉNIES, ANGES ET DÉMONS DANS LES CULTURES ORIENTALES & FLORILEGIUM INDIAE ORIENTALIS. Jean-Marie VERPOORTEN in honorem

Publicatie
25 maart 2017 ter gelegenheid van de LVste Dagen van de Belgische Oriëntalistenin

Inhoud
Teksten van de voordrachten die werden gehouden tijdens de LIVste Dagen van de Belgische Oriëntalistenin, 2016

Subsidia

Le volume ACTA ORIENTALIA BELGICA - SUBSIDIA IV,

La girafe dans l'Égypte ancienne et le verbe sr. Étude de lexicographie et de symbolique animalière., C. Cannuyer

est sorti de presse
(2010, 656 p.)


Le volume ACTA ORIENTALIA BELGICA - SUBSIDIA III,

La sacralité du texte dans le monde de l’Islam, D. De Smet, G. de Callataÿ en J.M.F. Van Reeth (éd.),
Al-Kitâb (Akten van het internationaal symposium gehouden van 29 mei tot 1ste juni 2002 in Leuven en Louvain-la-Neuve, 2004, 434 p.)