Op initiatief van de indoloog Louis DE LA VALLÉE POUSSIN (1869-1938) en met de steun van Mgr. Paulin LADEUZE (1870-1940), Rector van de Universiteit van Leuven, hebben de oriëntalisten van België in het jaar 1921 het 'Belgisch Genootschap voor Oosterse Studiën' opgericht. Eerste voorzitter werd Louis DE LA VALLÉE POUSSIN zelf en de eerste ondervoorzitter de egyptoloog Jean CAPART (1877-1947). Doel was de Belgische oriëntalisten in staat te stellen hun wetenschap te bevorderen maar ook elkaar te ontmoeten en de resultaten van hun onderzoek uit te wisselen.

De volgende voorzitters waren Bolland en de specialist van het Christelijke Oosten Paul Peeters s.j. (1891-1972), de historicus en egyptoloog Jacques PIRENNE (1891-1972), de islamoloog Armand ABEL (1903-1973), de egyptoloog Aristide THÉODORIDÈS (1911-1994) en, sinds 1995 de egyptoloog Christian CANNUYER, bijgestaan door twee ondervoorzitters, de islamoloog Daniel DE SMET en de hettitoloog René LEBRUN.

Word lid !

Activiteiten en publiek

In 1962 begon Armand Abel de 'jaarlijkse Dagen' te organiseren die de leden bijeenbrengen rond een thema waarvoor alle oriëntalisten belangstelling kunnen opbrengen.

Het tijdschrift Acta Orientalia Belgica publiceert er de mededelingen van. Het K.B.G.O.S. verwelkomt alle vorsers die gespecialiseerd zijn in de verschillende vakken van de oriëntalistiek : egyptologie, assyriologie, bijbelse studies, indologie, Verre Oosterse studies, slavistiek, enz.

Het Genootschap staat ook open voor alle liefhebbers van het oude en moderne Oosten. Zijn werkzaamheden zijn dus tegelijkertijd erudiet, pluridisciplinair en gericht tot een breed, geschoold publiek.

OOSTERSE ACADEMIE EN EEUWFEEST


Deze verjaardag zal daarom gevierd worden met een uitzonderlijke OOSTERSE ACADEMIE op zaterdag 23 oktober 2021 in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (Jubelpark).

DATUM
Zaterdag 23 oktober 2021

PLAATS
Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (Jubelpark)

PROGRAMMA
OOSTERSE ACADEMIE EN EEUWFEEST programma

OPGELET, ZEER BELANGRIJK
De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis vereisen een voorafgaande registratie van de deelnemers, die een gepersonaliseerde badge zullen ontvangen die hen toegang verleent tot onze Academie. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen door deelnameformulier in te vullen en terug te sturen (cannuyerchristian@gmail.com) vóór 8 oktober 2021, de laatste uiterste datum.

'Oriëntalistendagen'

LIXde DAGEN VAN DE BELGISCHE ORIËNTALISTENIN

DATUM
Vrijdag en zaterdag 18-19 maart 2022

THEMA
OOSTERSE SCHRIFTEN : UITGEVONDEN EN VERZONNEN, GECODEERD, OMGELEID EN VERBORGEN, VERGETEN, HERONTDEKT...

PLAATS
Koninklijk Museum van Mariemont

VOORSTEL VOOR EEN PAPIER
Collega's die een paper willen voorstellen, bij voorkeur binnen het thema (maar papers buiten het thema worden ook aanvaard), delen de titel mee aan de voorzitter (Chr. Canuyer, rue Haute, 21 - 7800 Ath - cannuyerchristian@gmail.com) vóór 15 december 2021.
Voorstelformulier.


LVIIIste DAGEN VAN DE BELGISCHE ORIËNTALISTENIN - uitzonderlijk geannuleerd

DATUM
Vrijdag en zaterdag 20-21 maart 2020

THEMA
De mens in zijn kwetsbaarheid in de Oosterse wereld

PLAATS
Faculté de Médecine, Université Catholique de LILLE - Rue du port, 56 à F-59000 Lille

PROGRAMMA
LVIIIste sessie programma


LVIIste DAGEN VAN DE BELGISCHE ORIËNTALISTENIN

DATUM
Vrijdag en zaterdag 22-23 maart 2019

THEMA
Archiver, conserver et collectionner en Orient d'hier et d'aujourd'hui

PLAATS
Musée universitaire de Louvain (Musée L), Place des Sciences, 3 à B-1348 Louvain-La-Neuve

PROGRAMMA
LVIIste sessie programma

Acta Orientalia Belgica

ACTA ORIENTALIA BELGICA XXXV

MENGELING

PUBLICATIE
18 Maart 2022 ter gelegenheid van de LIXde Belgische Oriëntalistendagen

INHOUD
Mengeling van een twintigtal bijdragen uit verschillende vakgebieden

ONZE LEDEN DIE HUN BIJDRAGE VOOR 2021 HEBBEN BETAALD, ZULLEN op de LIXde Belgische Oriëntalistendagen 2022 DE ACTA XXXV ONTVANGEN
Ter herinnering: de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is gelijk aan een abonnement op de Acta die het volgende jaar verschijnen.

Indien uw bijdrage nog niet in orde heeft gebracht, kunt u uw situatie nog regulariseren door uw bijdrage van 30 € (of 36 euro; indien u de Acta XXXIV per post wenst te ontvangen) te storten op onze rekening IBAN : BE05 0001 3254 8375 - BIC : BP0TBEB1 van de KBGOS, 7800 Ath (met vermelding : bijdrage 2021) vóór 8 september 2021, ten laatste.ACTA ORIENTALIA BELGICA XXXIV

LE REGARD DES CIVILISATIONS ORIENTALES SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ,
CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE BELGE D’ÉTUDES ORIENTALES


PUBLICATIE
23 oktober 2021 ter gelegenheid van ons OOSTERSE ACADEMIE

INHOUD
Teksten van de voordrachten die voorgesteld hadden moeten worden op de LVIIIste Dagen van de Belgische Oriëntalistenin, maart 2020 en geannuleerd wegens de gezondheidscontext

VOORINTEKENING
Voorintekening aan de prijs van 35 € tot 10 september 2021.
Na publicatie zal de verkoopprijs 45 € zijn.
De lijst van abonnees zal worden gepubliceerd in de TABULA GRATULATORIA.
Voorintekeningsformulier.

ONZE LEDEN DIE HUN BIJDRAGE VOOR 2020 HEBBEN BETAALD, ZULLEN op ons OOSTERSE ACADEMIE DE ACTA XXXIV ONTVANGEN
Ter herinnering: de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is gelijk aan een abonnement op de Acta die het volgende jaar verschijnen.

Indien uw bijdrage nog niet in orde heeft gebracht, kunt u uw situatie nog regulariseren door uw bijdrage van 30 € (of 36 euro; indien u de Acta XXXIV per post wenst te ontvangen) te storten op onze rekening IBAN : BE05 0001 3254 8375 - BIC : BP0TBEB1 van de KBGOS, 7800 Ath (met vermelding : bijdrage 2020) vóór 8 september 2021, ten laatste.


ACTA ORIENTALIA BELGICA XXXIII

ARCHIVER, CONSERVER ET COLLECTIONNER EN ORIENT.
Alexandre TOUROVETS in memoriam


PUBLICATIE
387 pagina's, 20 maart 2020

INHOUD
Teksten van de voordrachten die werden gehouden tijdens de LVIIste Dagen van de Belgische Oriëntalistenin, 2019

Subsidia

ACTA ORIENTALIA BELGICA - SUBSIDIA V

Moïse dans tous ses états. Le personnage de Moïse et sa réception dans la Bible et les traditions religieuses, Catherine Vialle (dir.),
(Actes de la Journée d’étude organisée par la Faculté de Théologie de Lille et par l’Association catholique française pour l’étude de la Bible, Lille, 17 novembre 2017)

PUBLICATIE
180 pagina's, 2020


ACTA ORIENTALIA BELGICA - SUBSIDIA IV

La girafe dans l'Égypte ancienne et le verbe sr. Étude de lexicographie et de symbolique animalière., C. Cannuyer

PUBLICATIE
656 pagina's, 2010


ACTA ORIENTALIA BELGICA - SUBSIDIA III

Al-Kitâb. La sacralité du texte dans le monde de l’Islam, D. De Smet, G. de Callataÿ en J.M.F. Van Reeth (éd.),
(Akten van het internationaal symposium gehouden van 29 mei tot 1ste juni 2002 in Leuven en Louvain-la-Neuve)

PUBLICATIE
434 pagina's, 2004